PRIVATUMO POLITIKA
 

 
Šioje politikoje nustatoma kaip Alchemetrics Limited saugo ir naudoja asmens duomenis, kuriuos ji renka iš asmenų bet kokiomis priemonėms ir kiekiais. Su Alchemetrics svetainės www.alchemetrics.lt veikimu konkrečiai susijusi informacija pateikiama skyriuje „SLAPUKAI“ (angl. COOKIES).

Alchemetrics suteikia atviras Klientų duomenų platformas, kad galėtų teikti daugiakanalės rinkodaros paslaugas. Todėl savo klientams teikiame duomenų apdorojimo paslaugas, įskaitant ir asmens duomenų apdorojimą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad su teikiamomis paslaugomis susijusių, klientų mums pateiktų asmens duomenų apdorojimas yra vykdomas, laikantis privatumo reikalavimų, kuriuos nurodo klientai, ir jie gali skirtis nuo šios Privatumo politikos sąlygų. Ši politika yra susijusi su asmens duomenimis, kuriuos mes kaupiame vykdydami savo veiklą, ir atitinkamai ją reikia perskaityti.

 

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS DĖL JŪSŲ DUOMENŲ PRIVATUMO
 

 
Alchemetrics įsipareigoja:

  • užtikrinti jūsų informacijos saugumą ir privatumą;
  • atskleisti trečiosioms šalims tik tuos duomenis, kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus jums;
  • neparduoti arba nesikeisti jūsų duomenimis rinkodaros tikslais nei aiškia nei pseudonimizuota forma.

Svarbu, kad mūsų turimi jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinti.

Jeigu mūsų santykių metu jūsų duomenys pasikeitė, prašome apie tai mums pranešti šios Privatumo politikos dalyje „Bendrosios nuostatos“ nurodytais būdais.

 

KOKIAIS TIKSLAIS GALIME NAUDOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS
 

 
Informacija, kurią galime rinkti iš jūsų (įskaitant, tačiau neapsiribojant): vardas, pavardė, titulas, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.

Kaupsime tik minimalų jūsų asmens duomenų kiekį, kuris yra būtinas, siekiant vykdyti bet kokias teisėtas veiklas, apie kurias esate informuoti.

Jūsų asmens duomenis naudosime tiek, kiek yra būtina, kad galėtume atsakyti į jūsų užklausas ir prašymus, bei atliktume jūsų pateiktus ir mūsų prisiimtus nurodymus.

Kartais galime jūsų asmens duomenis naudoti tam, kad susisiektume su jumis ir pateiktumėme informacijos apie savo siūlomas paslaugas, kurios galėtų jus dominti. Manome, kad tai yra teisėtas mūsų verslo interesas ir mes užtikrinsime, kad tokios komunikacijos poveikis būtų minimalus.

Galite atsisakyti gauti iš mūsų rinkodaros informaciją, pasirinkdami atšaukti/atsisakyti bet kokios rinkodaros, kurią jums siunčiame, arba kreiptis į mus šios Privatumo politikos dalyje „Bendrosios nuostatos“ nurodytais būdais.

Yra atvejų, kai mums gali tekti laikytis įstatymų ir apdoroti jūsų asmens duomenis reguliavimo, teisiniais ir atitikties tikslais. Tai gali būti:

  • atitiktis konkretiems teisės aktų ir reglamentų reikalavimams;
  • informacijos rinkimas, kaip reguliuojančių institucijų vykdomų tyrimų dalis arba dėl teisminių procesų arba užklausų; ir
  • skundų nagrinėjimo metu.

Pateikdami mums savo asmens duomenis, jūs sutinkate, kad jūsų pateikti asmens duomenys būtų kaupiami ir naudojami šioje Privatumo politikoje nurodytais būdais.

Jeigu nesutinkate su šios politikos sąlygomis, prašome neteikti mums jokių savo asmens duomenų.

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ VYKDOMAS DUOMENŲ APDOROJIMAS
 

 
Šiuo metu nesinaudojame trečiųjų šalių paslaugomis, siekiant apdoroti bet kokius, mūsų sukauptus asmens duomenis.

 

JŪSŲ TEISĖS
 

 
Jūs turite tam tikrų teisių, susijusių su jūsų asmens duomenimis. Tai yra:

Teisė būti informuotam

Turite teisę būti informuoti apie jūsų pateiktų asmens duomenų kaupimą ir naudojimą. Šioje politikoje nustatyti jūsų asmens duomenų naudojimo tikslai, kiek laiko saugosime jūsų duomenis ir su kuo (jeigu yra) pasidalinsime jūsų asmens duomenimis. Jeigu turite bet kokių klausimų, kreipkitės į Duomenų apsaugos pareigūną šios Privatumo politikos dalyje „Bendrosios nuostatos“ nurodytais būdais.

Prieigos teisė

Turite teisę žinoti, ar mes apdorojame jūsų asmens duomenis ir paprašyti tokių duomenų kopijos. Mums reikės kiek įmanoma daugiau informacijos, kad galėtume surasti jūsų duomenis. Atsakymą į jūsų prašymą pateiksime per 28 dienas nuo tos dienos, kai gausime jūsų prašymą. Jeigu norite pasinaudoti šia teise, kreipkitės į Duomenų apsaugos pareigūną kaip nurodyta anksčiau.

Teisė ištaisyti duomenis

Turite teisę ištaisyti bet kokius neteisingus asmens duomenis arba papildyti, jeigu jie yra neišsamūs. Tokį prašymą galite pateikti žodžiu arba raštu. Mums reikės kiek įmanoma daugiau informacijos, kad galėtume surasti jūsų duomenis. Atsakymą į jūsų prašymą pateiksime per 28 dienas nuo tos dienos, kai gausime jūsų prašymą. Jeigu norite pasinaudoti šia teise, kreipkitės į Duomenų apsaugos pareigūną šios Privatumo politikos dalyje „Bendrosios nuostatos“ nurodytais būdais.

Teisė ištrinti duomenis

Ši teisė, kuri dažnai yra vadinama teise būti pamirštam, leidžia jums paprašyti mūsų ištrinti asmens duomenis, kai nėra jokios pagrįstos priežasties mus juos išsaugoti. Peržiūrėsime bet kokį prašymą ir informuosime jus apie mūsų sprendimą per 28 dienas nuo tos dienos, kai gausime jūsų prašymą. Jeigu norite pasinaudoti šia teise, kreipkitės į Duomenų apsaugos pareigūną šios Privatumo politikos dalyje „Bendrosios nuostatos“ nurodytais būdais.

Teisė apriboti duomenų apdorojimą

Turite teisę paprašyti mūsų apriboti jūsų duomenų apdorojimą. Peržiūrėsime bet kokį prašymą ir informuosime jus apie mūsų sprendimą per 28 dienas nuo tos dienos, kai gausime jūsų prašymą. Jeigu norite pasinaudoti šia teise, kreipkitės į Duomenų apsaugos pareigūną šios Privatumo politikos dalyje „Bendrosios nuostatos“ nurodytais būdais.

Teisė į duomenų perkėlimą

Turite teisę perkelti, kopijuoti arba perduoti savo asmens duomenis iš vienos IT aplinkos į kitą. Ši teisė taikoma duomenims, kuriuos esate mums pateikę ir kuriuos mes teisėtai apdorojame gavę jūsų sutikimą arba vykdydami sutartį. Toks apdorojimas yra vykdomas automatizuotai. Į prašymą atsakysime per 28 dienas nuo tos dienos, kai gausime jūsų prašymą.

Teisė prieštarauti

Turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų apdorojami, kai mes tai darome: (i) remdamiesi teisėtais interesais arba vykdydami viešojo intereso / oficialių institucijų užduotis (įskaitant profilio kūrimą); (ii) tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profilio kūrimą); ir (iii) mokslinių/istorinių tyrimų ir statistikos sudarymo tikslais.

  • Teisėti interesai / teisinė užduotis – jūsų prieštaravimas turi būti pagrįstas konkrečia, su jumis susijusia padėtimi. Jeigu galime įrodyti, kad turime pagrįsti teisėtą priežastį nepaisyti jūsų interesų, mes ir toliau tvarkysime duomenis.
  • Tiesioginė rinkodara – turite absoliučią teisę paprašyti, kad jūsų duomenys nebebūtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūsų prašymą patenkinsime kiek įmanoma greičiau.
  • Moksliniai/istoriniai tyrimai ir statistika – jūsų prieštaravimas turi būti pagrįstas konkrečia, su jumis susijusia padėtimi. Jeigu atliekame mokslinį tyrimą, kai duomenų tvarkymas yra būtinas atlikti viešojo intereso užduotį, galime atsisakyti patenkinti jūsų prieštaravimą.

Jeigu norite pasinaudoti šia teise, kreipkitės į Duomenų apsaugos pareigūną šios Privatumo politikos dalyje „Bendrosios nuostatos“ nurodytais būdais.

 
AUTOMATINIS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
 

 
Šiuo metu apdorodami asmens duomenis nenaudojame jokių automatinių sprendimų priėmimo būdų.

 

SLAPUKAI (angl. COOKIES)
 

 
Slapukas – tai nedidelis tekstinis failas, kuris yra sukuriamas jūsų kompiuterio kietajame diske, kai apsilankote tam tikrame tinklalapyje. Slapukai leidžia tinklalapiui atpažinti jūsų kompiuterį. Slapukas gali identifikuoti puslapius, kurie yra žiūrimi, o tinklalapio operatorius gali išrinkti puslapius, kuriuose lankytojas apsilanko. Daugiau informacijos apie slapukus rasite https://www.allaboutcookies.org/

Šiuo metu savo svetainėje nenaudojame jokių slapukų ar panašių duomenų kaupimo priemonių. Jeigu pradėsime naudoti slapukus ar panašias priemones, atitinkamai pakeisime šią Privatumo politiką. Atlikę bet kokių šios politikos pakeitimų, svetainėje patalpinsime įspėjamąjį pranešimą, tačiau rekomenduojame reguliariai perskaityti šią politiką, kad įsitikintumėte, ar esate susipažinę su visu jos turiniu.

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ TINKLALAPIAI
 

 
Kartais mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitus tinklalapius, kurių mes nekontroliuojame ir jiems nėra taikomos šios Privatumo politikos nuostatos. Pasinaudoję nuorodomis į kitus tinklalapius, jų operatoriai gali rinkti iš jūsų informaciją, kurią jie naudos pagal savo privatumo politikos nuostatas ir jos gali skirtis nuo mūsų politikos. Raginame perskaityti kiekvieno jūsų aplankyto tinklalapio privatumo pranešimą, kai išjungiate mūsų svetainę.

 

DUOMENŲ PERDAVIMAS NE ES ŠALIMS
 

 
Šiuo metu neperduodame jokių asmens duomenų ne ES šalims.

 

KIEK ILGAI SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?
 

 
Jūsų asmens duomenis išlaikysime tol, kol bus būtina, norint pasiekti tikslus, dėl kurių jie buvo surinkti, įskaitant patenkinti bet kokius teisinius, apskaitos ar ataskaitų teikimo reikalavimus ir bet kokius kitus šioje politikoje nurodytus naudojimo būdus. Siekdami nustatyti tinkamą asmens duomenų išsaugojimo laikotarpį, atsižvelgiame į asmens duomenų kiekį, pobūdį bei jautrumą, galimą žalos riziką dėl neįgalioto asmens duomenų naudojimo arba atskleidimo, tikslus, dėl kurių apdorojame jūsų asmens duomenis, tai, ar galime tuos tikslus pasiekti kitomis priemonėmis, bei galiojančių įstatymų reikalavimus.

 

DUOMENŲ APSAUGA
 

 
Pritaikėme atitinkamas apsaugos priemones, kad apsaugotumėme jūsų duomenis nuo atsitiktinio praradimo, naudojimo, neįgaliotos prieigos bei netinkamo pakeitimo arba atskleidimo. Be to, įgaliojimus prieiti prie jūsų duomenų suteikiame tik tiems darbuotojams, agentams, rangovams ir trečiosioms šalims, kuriems yra būtina juos žinoti. Jie tik apdoros jūsų asmens duomenis pagal mūsų instrukcijas ir privalės laikytis konfidencialumo principo.

Esame nustatę tvarką kaip spręsti bet kokį įtariamą asmens duomenų pažeidimą ir informuosime jus bei reguliuojančią instituciją apie tokį pažeidimą, kai tai padaryti yra privaloma pagal įstatymus.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS
 

 
Pagal duomenų apsaugos įstatymą Alchemetrics yra duomenų valdytojas, mūsų surinktų asmens duomenų atžvilgiu. Mūsų įmonės kodas yra 03124263, o registracijos ir pašto adresas yra The White Building, 33 King’s Road, Reading, RG1 3AR.

Privatumo politika yra reguliariai peržiūrima ir, prireikus, atnaujinama. Atlikę bet kokį reikšmingą šios politikos pakeitimą, apie tai informuosime jus. Tačiau rekomenduojame reguliariai patikrinti šį puslapį, norėdami įsitikinti, kad esate perskaitę naujausią jos versiją ir jus tenkina bet kokie pakeitimai.

Su šia Privatumo politika susiję klausimai, pastabos ir prašymai yra laukiami ir turi būti pateikti Duomenų apsaugos pareigūnui elektroniniu paštu, adresu hello@alchemetrics.co.uk arba raštu Alchemetrics Limited, The White Building, 33 King’s Road, Reading, RG1 3AR arba telefonu +44 (0)118 3701761.

Jeigu esate nepatenkinti bet kokiu su jūsų duomenų tvarkymu susijusiu aspektu, galite kreiptis į Informacijos komisaro biurą: https://ico.org.uk/concerns/

Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2018 m. liepos mėn. 4 d.

Bitnami